เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จฯ

^