เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หั

^