เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม

1
^