เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

วันครบรอบสถาปนาวิทยาลัยฯ ๒๒ ปี

^