เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรฯ

^