เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

^