เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ

^