เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

^