เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

จัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและผ้าปิดจมูก

^