เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

มอบหน้ากาก Face Shield

^