เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

วันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครบ๒๓)

^