เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๖๓

^