เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีเปิดกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ประจำปี ๖๓

^