เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสองสี)

^