เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

^