เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

เฉลิมฉลอง ๑๑๒ ปี ลายพระหัตถ์

^