เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีประดับแถบ ๓ สีให้กับลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

^