เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

^