เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Fix It : วัดโป่งไผ่

^