เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่

^