เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Fix it ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โรงเรียนบ้านหว้าเอน

^