เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

พิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา

^