เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

1
^