เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รู

^