ประกาศงานพัสดุ

""ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงอัตโนมัติฯ""

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อการเรียนการสอนขั้นสูง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

раскрутить сайтцерковь возрождениеалександр лобановский дочь