ประกาศงานพัสดุ

""ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อนการเรียนการสอนขั้นสูง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)""

"ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการเครื่องจักรกลเพื่อนการเรียนการสอนขั้นสูง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"

прожекторысайт отзывовкласс отзывы потребителей
Attachments:
Download this file (Image (64).jpg)ประกาศผู้ชนะประกวดราคา (e-bidding)[ประกาศผู้ชนะประกวดราคา]