ประกาศนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ช่างยนต์

ประกาศนรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว-ช่างยนต์