โครงการตุ๊กตาการบูร เปิดบริการ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป