เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครนักเรียน  นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
รับสมัครตั้งแต่  บัดนี้  ถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒  
 เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
เบอร์โทร ๐๓๗ - ๒๐๙๒๗๐ ,๐๘๕๒๘๘๗๗๗๑
ดาวโหลดประกาศที่นี้

http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/thabean/1550652299.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^