เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่งนักการภารโรง
จำนวน    1    ตำแหน่ง
(เพศชาย)   อายุไม่เกิน 55 ปี

ดาวโหลดประกาศ ตามลิงค์
http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/personnel/1541760297.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^