เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2562


ทั้งนี้  ให้นักเรียนมามอบตัว ในวันอังคารที่  ๙ เมษายน  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์

ดาวน์โหลดประกาศตามลิงค์ 

http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/thabean/1554511837.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^