เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ผู้มีรายชื่อดังกล่าว  
ให้สอบวันอาทิตย์ที่  ๒๑ เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ตึกพณิชยกรรม  ชั้น 2 ห้อง 2202 

ดาวน์โหลดประกาศ ตามลิงค์ที่แนบมานี้
http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/thabean/1554512531.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^