เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

โหลดประกาศ ตามลิงค์
http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/personnel/1528880286.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^