เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทะเบียน)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานทะเบียน) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๔๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^