เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวางแผนและงบประมาณ)

ประกาศ  การรับสมัครสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวางแผนและงบประมาณ)
        ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานวางแผนและงบประมาณ) จำนวน ๑ ตำแหน่ง
       สมัครด้วยตนเองหรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ถึงวันที่๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
คลิก! ดาวน์โหลดเอกสาร 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^