เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอกภัย

ประกาศ กำหนดการ วัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะบุคคล เพื่อเลือกสรรตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เจ้าหน้าที่งานบัญชี พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอกภัยhttp://burapaprachin.ac.th/datas/file/1669958322.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^