เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ
ในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรกการ (งานวางแผนและงบประมาณ)

คลิกดาวน์โหลด!! เอกสาร 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^