เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ เรื่องเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ประกาศ  เรื่องเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  ระบบทวิภาคี ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
สมัครตั้งแต่บัดนี้  จนถึง  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒
กำหนดการสอบคัดเลือก
   ๑.  สอบวัดความรู้    วันที่  ๒๑  เมษายน   ๒๕๖๒
   ๒.  ประกาศผล       วันที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๒
   ๓.  มอบตัว            วันที่  ๗ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๒
   ๕   เปิดภาคเรียน    วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลดเอกสารตามลิงค์

http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/thabean/1552269391.pdf
าวน์โหลดใบสมัคร ป.ตรี
http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/thabean/1552617114.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^