เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน) สาขาวิทยาศาสตร์ ๑ ตำแหน่ง
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศตามลิงค์ด้านล่าง >>
http://www.burapaprachin.ac.th/datas/file/1571586954.pdf

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^