เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ประกาศ : เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
คลิก!!ดาวน์โหลดเอกสาร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^