เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รหัสวิชา 902
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รหัสวิชา 902

13 พ.ย. 2566 0 42

วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครคัดเลื่อบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รับสมัครคัดเลื่อบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูพิเศษสอน)

29 พ.ย. 2560 0 2,444

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 - วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชกการ)

1
^