เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

บุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวทรรศนีย์ แซ่ซิ้ม

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นายธรรมรัตน์ กานต์ไกรศรี

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสิริลักษณ์ ชะนะนาน

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นายกิตติกูล งานขยัน

  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐพัฐ พ่วงศึก

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

^