เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

ด้านผู้บริหาร

 • thumbnail

  นางสาวณัฐรินีย์ สุริวงษ์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวรมย์นลิน ศรีสายหยุด

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  ดร.วิชัย ชื่นชาติ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

^