เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

ด้านผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายมนตรี แสงนวกิจ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นายพัศดี โคกระบือ

  ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายมนตรี เล่ห์สิงห์

  ทำหน้าที่แทน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 • thumbnail

  นายอพีระศิษฐ์ ทรงอาจ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

^