เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

ด้านผู้บริหาร

 • thumbnail

  .....

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา กิ่งแก้ว

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัยากร

 • thumbnail

  นางสาวจันทิมา วรรณโชติ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายฐปกร รักษาศีล

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

^