เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง/แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายพัศดี โคกระบือ

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง

 • thumbnail

  นายอุทัย รัตถา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายธนาพิพัฒน์ ไพบูลย์

  หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

 • thumbnail

  นายภวัต ชมพิกุล

  พนักงานราชการ

^