เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

Personnel

แผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง/แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

  • thumbnail

    นายพัศดี โคกระบือ

    หัวหน้าแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง/แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

  • thumbnail

    นายพิสิษฐ์ ศักดิ์บุญยเศวต

    ครูแผนกวิชาช่างซ่อมบำรุง/แผนกวิชาเทคนิคการผลิต

^