เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวนฤมล ผลจันทร์

กลุ่มบุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียดครูผู้ช่วย

ที่อยู่18 ม.12 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์087-0779567

อีเมล์-

^