เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวนฤมล โสวัตร

กลุ่มบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน

รายละเอียดงานครูที่ปรึกษา/งานแนะแนว/โครงการพิเศษและบริการชุมชน

ที่อยู่18 ม.12 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์081-1576102

อีเมล์-

^