เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวกัญญ์ปวีณ์ พรกิจจาวงศ์

กลุ่มบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รายละเอียดงานประกันคุณภาพฯ/งานวิจัยฯ/งานการค้าฯ

ที่อยู่18 ม.12 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

โทรศัพท์062-8352141

อีเมล์-

^