เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวธัญญา พิศวาท

กลุ่มบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รายละเอียดงานวางแผนและงบประมาณ/งานศูนย์ข้อมูล

ที่อยู่6/47 ม.6 ต.โสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์088-8382640

อีเมล์oilwatanya@gmail.com

^