เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวชนาภรณ์ นฤทัย

กลุ่มบุคลากรบุคลากรทางการศึกษา-ฝ่ายบริหารทรัพยากร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

รายละเอียดเจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

ที่อยู่วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

โทรศัพท์037208020

อีเมล์burapaprachin02@gmail.com

^