เปลี่ยนการแสดงผล th ja enA-AA+

ป้ายกำกับ งานทะเบียน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ

14 ก.ค. 2564 0 203

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ในการคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ธุรกการ (งานบัญชี) คลิก!!ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

30 ก.ย. 2562 0 424

ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ อัตราค่าธรรมเนียม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2561
1
^